B S L

BSL
BECHEROVA STRANA LIDU
BSLPosláním Becherovy Strany Lidu
je zvyšovat chlastací zdatnost a alkoholickou připravenost členů,
vychovávat je v oddané budovatele a obránce
alkoholické vlasti.BSL


Vítej poutníče na vlnách www, vítej před virtuální fortnou BSL.
Vstoupíš-li, zvíš nejnovější aktuality, střípky o historii i současnosti,
usnesení ze sjezdů, program, stanovy i zákony,
kulturní kalendář
Becherovy Strany Lidu
__________________________________


Becherova Informační Služba / Síň slávy BSL / Zprávy ze světa BSL

BSL

BSL
In Becher Veritas !
BSL


ZALOŽENO L.P.1989
Becheru Zdar !!!